Personlig

How you get successful on Instagram

I dag har jeg sat mig ned på en lille hyggelig Café inde i byen for at få lidt “mig tid”. Hvis der er noget jeg virkelig elsker, så er det at forkæle mig selv med lidt god mad.. Og det sker ret tit haha 😉 Jeg kan godt lide selv at lave mad, men lets be honest, en god avo-mad på en cafe slår havregrøden!

Jeg tænkte, at jeg ville skrive dette indlæg til jer fordi, at jeg selv har brugt mange timer på at lære og forstå, hvordan man får succes på Instagram. Hvis man godt kan lide Instagram, men måske ikke helt ved hvordan man skal komme i gang eller måske endda ønsker at få flere følgere, så vil jeg forsøge at give et par gode råd.

Jeg startede som sagt med at gå op i min instagram for godt 10 måneder siden. Jeg satte mig ned og så hvad alle de store “Instagrammere” gjorde og forsøgte at regne ud, hvad der gjorde, at de havde så stor success. For mig var det vigtigt, at min Instagram havde et tema, i har måske lagt mærke til at nogle “Instagrammere” er mere fashion orienterede og andre er bikinibabes. Der findes mange kategorier, og jeg tror på, at man godt kan mikse sine interesserer og evner, men overordnet er det vigtigt, at man ved, hvor man vil hen med sin Instagram. På den måde sikrer man sig, at ens følgere bliver ved med at følge med, når du ligger det op de gerne vil se 🙂

Når du har gjort dig nogle tanker om hvordan du gerne vil have din Instagram skal være/se ud, så læs med her:

1. Find ud af hvilke af dine billeder der får flest likes (måske skal du overveje at poste noget mere af det for at vække folks interesse)

2. Det hele handler om at blive set! Køb eller endnu bedre, få sponsoreret nogle produkter som du kan poste billeder med. På den måde kan du være heldig, at firmaerne deler dine billeder og derfor når du ud til endnu flere folk.

3. Find ud af hvornår dine følgere er mest aktive og post dine billeder i det tidsrum. Jeg ændrede min konto fra privat til forretning, på den måde kan du se hvem der følger dig, hvor dine følgere er fra, dine mest populære billeder og meget mere. Det kan være en super god ide for dig der ønsker at tjene penge på din Instagram.

4. Vær aktiv! Jeg ved godt det kan være super svært at finde tid til at lægge billeder op hver dag, men jo mere du poster jo større chance er der for, at dine billeder kommer ud til folk, og måske endda på udforsk.

Selvfølgelig skal man gøre alt med måde, og jeg synes personligt at 2-3 billeder om dagen er super godt at poste, på den måde irriterer du ikke dine følgere ved at spamme dem med billeder, men du minder dem samtidig om at du “eksisterer” 😉

5. Væk folks interesse. Se om du kan lave nogle giveaways! Alle elsker gratis ting, og hvad bedre er der end at glæde andre med enten et produkt eller en dejlig oplevelse. Skriv til nogle restauranter eller firmaer og hør dem om de er friske på et samarbejde. Det behøver ikke være noget kæmpestort, men man skal starte et sted, og en giveaway er rigtig god til at sikre din Instagram noget aktivitet.

6. Del dine oplevelser med dine følgere. Skal du på ferie, tag en masse billeder! Hvis du er typen der svømmer med hajer, så tag et sejt billede! Skal du bungy jumpe, dokumenter det haha. Del dine oplevelser, det er super spændende og giver dine følgere noget fedt at se på.

7. Vis hvem du er! Personlighed er en vigtig ting når man skal til at være offentlig på de sociale medier, jeg synes det er sjovt når folk deler en video hvor de snakker eller griner. På den måde får man lov til at se, en anden side af personen og jeg føler personligt nogle gange, at jeg lærer personen lidt at kende. (Det er også noget jeg meget snart vil gøre mig mere i)

Jeg håber i kunne bruge mine råd til noget, og hvis i har flere spørgsmål, er i meget velkommen til at stille dem her eller skrive til mig på Instagram. Jeg vil gøre mit bedste for at svare 🙂

—————————————————————————-

Today I got in to a small cozy café in Copenhagen and had a little “me time”. If there is something I really love it is spoiling myself with some good food, and it actually happens quite often lol. I like to cook but lets be real, a good avocado sandwich beats oatmeal any day!

I writing this post to you guys because I have spent many hours to learn and understand how to get success on Instagram. If you like Instagram, but maybe don’t know how to get started or perhaps want to get even more followers, then I will try to give you some self-learned and hard achieved advice.

I started my Instagram about ten moths ago and I sat down and tried to figure out what all the great “Instagrammers” did that made them so successful. For me it was important that my Instagram had a theme. You guys probably know that there some blogs about fashion and others post bikiniphotos, there are all kind of categories. I think you can mix it up a bit, but overall you should stay on the same road, when it comes to the photos you put up. That ensures you that your followers will continue following you, because you already know they like what they see.

Once you have done some thoughts about your Instagram road, you can have a look here on some specific advice:

1. Find out which of your photos that receive the most likes. Perhaps you should consider posting some more of it to arouse people’s interest.

2. It’s all about being seen! Buy or better yet, have sponsored some products that you can post images. That way you can be lucky that companies share your pictures and therefore you’ll reach even more people.

3. Find out when your followers are most active and post your pictures in that period. I changed my account from private to business, that way you can see who’s following you, where your followers are from, your most popular pictures and more. It can be a super good idea for those who want to monetize your Instagram.

4. Be active! I know it can be super hard to find time to put pictures up every day, but the more you post the more chance there is that your photos come out to people, and perhaps even explore.

Of course, to do everything in moderation, I personally think that 2-3 pictures a day is a good idea to post, in that way you do not spam your followers with pictures, but you remind them at the same time that you “exist ” 😉

5. Get away people’s interest. See if you can make some giveaways! Everyone loves free stuff and what better is there than to delight others with either a product or a delightful experience. Write to some restaurants or firms and hear them if they are fresh on cooperation. It doesn’t have to be something huge, but you have to start somewhere, and a giveaway is really good at making sure your Instagram has a lot of activity.

6. Share your experiences with your followers. Going on a vacation, take a lot of pictures! If you are the type who swim with sharks, take a cool picture! Are you going bungy jumping somewhere, document it lol. Share your experiences, it is super exciting and gives your followers something cool to look at.

7. Show who you are! Personality is an important thing when you have to be public on the social media, I think it’s funny when people share a video where they talk or laugh. In this way, you are allowed to see another side of the person and I personally feel sometimes that I learn a person to know. (It’s also something I will do soon).

If you guys have any more questions, you are very welcome to ask them here or write a DM on Instagram. I will do my best to answer 🙂

Relaterede indlæg

4 Kommentarer

 • Svar
  IsabellaHansen
  30. november -0001 den 0:00

  Elsker din blog og mega fedt indlæg! ❤️

 • Frederikkelykkel
  Svar
  Frederikkelykkel
  30. november -0001 den 0:00

  Tusind tak Isabella, det er jeg rigtig glad for at høre <3

 • Svar
  Claude
  2. april 2017 den 10:39

  Good job! ? awesome advices and the blog is great.

  • Frederikkelykkel
   Svar
   Frederikkelykkel
   17. maj 2017 den 21:35

   Thank you very much :)))

  Skriv kommentar